Pensionisternes Computer Klub, Haderslev

Klubbens formål er at oplære og dygtiggøre kommunens ældre borgere i daglig brug af hjemmecomputer.

Man skal være mindst 60 år for at kunne blive medlem, undtagelsesvis dog førtidspensionister over 50 år.
Der er i år (2019/2020) oprettet 3 hold, med max. 16 personer pr. hold. Mandag, tirsdag og torsdag.

Holdene ledes af "vejledere" (undervisere). 
Kursister og vejledere aftaler selv, hvilke emner der skal behandles i årets løb. Hver kursusdag er fastlagt til 2 timer (fra 15.00 til 17.00).
Der er indlagt en lille "social pause" på 10-15 minutter, hvor der  diskuteres "hvad som helst".
Kontingent for indeværende sæson(2019/2020) er fastsat til 250 kr./person
Hjemsted for klubben er Bibliotekets EDB lokale der befinder sig allerøverst på "Bispen", Bispebroen 3, Haderslev.           


Her skriver du telefonnummer, adresse osv.
Email:

Her skriver du telefonnummer, adresse osv.
Email: