Generalforsamling 2018

Formand: Svend Erik Petersen
Mail: sandersvigly12@gmail.com
Telf. 52407059

Næstformand:Birgith Hansen
mail: birgith-hansen@hotmail.com
Telf. 27588518

Kasserer: Torben Juhl
mail: torbenjuhl61@gmail.com 
Telf:20405572


Best. medlem: Egon Damgård
mail: egondamgård@privat.dk
tlf. 51276293

1. suppleant: Else Bittner, mail: elsebittner@hotmail.com. Telf. 29737238

2. suppleant: Svens Aage Hansen, Mail:
ilse-svendaage@live.com. Telf. 74531022

Revisor: Preben Bork, mail prlb@bbsyd.dk
Revisorsuppleant:Karsten Petersen, mail
knpetersen@fasanvej16.dk
 Vejledere:
Mandag:
           Carl Tramm                   mail: ctramm@stofanet.dk  

                      Medhjælpere:  
                      Ove Kirkegaard              mail: jytteove@gmail.com 
                     
                      Anne Pedersen               mail: akmp@besp.dk
  


Tirsdag:            Svend Erik Petersen       mail: sandersvigly12@gmail.com                            Else Bittner                   mail: elsebittner@hotmail.com   

Onsdag :         Holdet udgår på grund af manglende tilslutning.   
                          
Torsdag          Knud Erik Johansen         mail: kej@kejodan.dk
                      Karsten Kjærsgaard        mail:      karstenemail@icloud.com 
 
                          

         


.

PCK Haderslev Generalforsamling 2018


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling- torsdag den 6 sept. 2018 kl. 14:00


Mødested : Lokalet Månen, Biblioteket, Bispebroen 3 Haderslev


Dagsorden iflg. Vedtægter


  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Valg iflg. Klubbens vedtægterPå valg til bestyrelsen er:


Karsten Petersen- Modtager ikke genvalg

Torben Juhl - Modtager genvalg

Ove Danielsen - Modtager genvalg

Valg af to suppleanter

Valg af revisorer

Valg af revisorsuppleant


6. Indkomne forslag :Forslag forelægges skriftlig og skal være formanden i hænde

senest 7 dage før generalforsamlingen


7. Eventuelt


PCK-Haderslev er vært ved kaffe og brød


Vel mødt alle.Med venlig hilsen

PCK-Haderslev

p.b.v

Svend Erik Petersen

Formand


Her skriver du telefonnummer, adresse osv.
Email: