Klubbens bestyrelse og vejledereFormand:Birgith Hansen
mail:birgith-hansen(at)hotmail.com
Telf.27588518


Kasserer:Torben Juhl
mail:torbenjuhl61(at)gmail.com
Telf.20405572


Sekretær:Else Bittner
mail:elsebittner(at)hotmail.com
Telf.29737238


Suppleant: Gunnar Gilberg

Revisor: Frits Vognsen


Revisorsuppleant: Karnelie Asmussen

 Vejledere:
Mandag:
         Carl Tramm                   mail: ctramm(at)stofanet.dk ctramm@stofanet.dk 

                      Medhjælpere:  
                      Ove Kirkegaard              mail:jytteove(at)gmail.com jytteove@gmail.com 
                     
                      Anne Pedersen               mail:akmp(at)besp.dk akmp(@)besp.dk
  


Tirsdag:         Else Bittner                   mail:elsebittner(at)hotmail.com 

                   Karin Johnsen                mail:johnsenkarin(at)outlook.dk 

                     Jens Zilstorff Dalgaard    mail:jenszdalgaard(at)gmail.com
                       
                          
Torsdag          Holdet er selvkørende og alle hjælper hinanden i fællesskab. 
 
                          

         

Bestyrelsesmøde – Haderslev PC klub


torsdag d. 13. august 2020

REFERAT


Coronasituationen

Else kontakter biblioteket

Under evtuelt: Else orienterer om coronaansvar

Else tjekker lige mødelokalerKursustidspunkter

2021 lokalet er klar fra d. 4.januar og sluttidspunt d. 25. marts og lokalerne er bestilt fra d. 6. september til og med 2. december.

Tirsdagsholdet starter tirsdag d. 29. septemerGeneralforsamling

Bestil nøgle ved Else

Torben bestiller mad

Vi mødes kl. 13.15

Dagsorden er lavet - se under dagsorden – dagorden lægges på hjemmeside.


Her skriver du telefonnummer, adresse osv.
Email: