Nyt fra bestyrelsen


  Dagsorden og referat fra Generalforsamlingen 2021


Referat: Else Bittner

Valg af dirigent: Frits Vognsen

Formandens beretning: godkendt

Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse: godkendt

Fastsættelse af kontingent: uændret

Valg ifølge klubbens vedtægter:

På valg er Birgith Hansen 

modtager genvalg - valgt

På valg er suppleant

forslag - Gunnar Gilberg - valgt

Valg af revisor

forslag - Frits Vognsen - valgt

Valg af revisor suppleant

forslag - Karnelie Asmussen - valgt

Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring:

Kontingent for kursister  § 4 fjernes fra vedtægterne. Kontingentet fastsættes herefter på den årlige generalforsamling 

vedtaget

Eventuelt: Else orienterede om det nye it-lokale. Det bliver lokale 12 på 1. sal


Generalforsamling

2 021 k. 14.00 på Månen, Bispen, hvor du er velkommen til at deltage og melde dig til kursus. Nærmere i Ugeavisen først i september 2021.

Kontakt gerne Birgith Hansen på mobil 27 588 518

Mail: birgith-hansen@hotmail.com og jeg svarer jer hurtigst muligt.


se mere under nyt fra formanden


****************************************************

  
Her skriver du telef

 


 

  

onnummer, adresse osv.