Siden sidstIndkaldelse til generalforsamling - se under: Nyt fra bestyrelsen

Formandens beretning på generalforsamlingen 2020


Referat fra bestyrelsesmøde og kursustidspunkter - se under: Klubbens bestyrelse og vejledere

Nyt fra formanden

Ændrede vedtægter 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019

******************************************************************