Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

PCK Haderslev Generalforsamling 2019
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling – torsdag 5 sept. 2019 kl. 14:00
Mødested : Lokalet Månen, biblioteket, Bispebroen 3 Haderslev
Dagsorden iflg. Vedtægter
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Valg iflg. Klubbens vedtægter
På valg til bestyrelsen er:
Svend Erik Petersen Modtager ikke genvalg
Egon Damgård Modtager ikke genvalg
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisorer
Valg af revisorsuppleant
6) Indkomne forslag
Forslag forelægges skriftlig og skal være formanden i hænde
senest 7 dage før generalforsamling
Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer for § 4 Medlems kontingent for
kursister er 250,00 kr. for undervisere og vejleder 50,00 for at have stemmeret.
Vedtægtsændring § 5 Bestyrelsen reduceres fra 5 til 3 personer 1 bestyrelsesmedlem er på
valg i ulige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Vedtægtsændring § 9 Indmeldelse efter 1. maj bevirker at man først har stemmeret det
efterfølgende kalenderår
7) Eventuelt
PCK Haderslev er vært ved kaffe, the, brød, øl og vand
Vel mødt alle
Med venlig hilsen
PCK Haderslev
p.b.v.
Svend Erik Petersen
Formand

PCK Haderslev Generalforsamling 2018

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling- torsdag den 6 sept. 2018 kl. 14:00

 

Mødested : Lokalet Månen, Biblioteket, Bispebroen 3 Haderslev

 

Dagsorden iflg. Vedtægter

 

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Valg iflg. Klubbens vedtægter

 

 

På valg til bestyrelsen er:

 

Karsten Petersen- Modtager ikke genvalg

Torben Juhl - Modtager genvalg

Ove Danielsen - Modtager genvalg

Valg af to suppleanter

Valg af revisorer

Valg af revisorsuppleant

 

6. Indkomne forslag :

 

 

Forslag forelægges skriftlig og skal være formanden i hænde

senest 7 dage før generalforsamlingen

 

7. Eventuelt

 

PCK-Haderslev er vært ved kaffe og brød

 

Vel mødt alle.

 

 

Med venlig hilsen

PCK-Haderslev

p.b.v

Svend Erik Petersen

Formand

 

Sept. 2017

Som nyvalgt formand for PCK haderslev er mit mål sammen med bestyrelsen at skabe ro i PCK haderslev så vi kan få en velfungerende PC klub i fremtiden. Så derfor er der blevet slået en streg i sandet og alt uro fra fortiden er glemt, og vi begynder på en frisk fra sæson 2017 og 2018, velmødt til alle kursister og vejledere,

de bedste ønsker om en god sæson.

Svend Erik Petersen

PCK-Haderslev Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling- torsdag den 07. september 2017 kl. 14,00

 

Mødested: lokalet MÅNEN, Biblioteket, Bispebroen 3, Haderslev

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg iflg. klubbens vedtægter

 

På valg til bestyrelsen er:

Erik Friis, er udtrådt af bestyrelsen

Karnelie Asmussen - modtager genvalg

To suppleanter

Revisor og revisorsuppleant

Sekretær Frits Vognsen er udtrådt af bestyrelsen.

Ove Danielsen, suppleant er ny sekretær.

Villy Lillelund udtræder af bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Erik Friis har besluttet at opsige sit medlemsskab i klubben med virkning fra 22.august 2017.

Karsten Kjærsgård, suppleant ønsker ikke at indtræde i bestyrelsen.

 

6. Indkomne forslag: Evt forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage

før generalforsamlingen.

7. Eventuelt

Hvis ikke alle bestyrelsesposter kan besættes på generalforsamlingen, har bestyrelsen besluttet, at der holdes en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter med henblik på at opløse klubben, jævnfør vedtægtsreglerne.

Klubben er vært med kaffe og brød

Med venlig hilsen

Villy Lillelund, formand.

 

 

 

 

 

September 2016.

Efter en dejlig sommer er hverdagen nu vendt tilbage.

Som P C Klubbens nyvalgte formand byder jeg alle kursister

og vejledere velkommen og ønsker os alle en udbytterig

og god sæson 2016 -17.

 

Med venlig hilsen

Villy Lillelund