Nyt fra formanden

PCK Pensionisternes Computerklub har et godt tilbud til dig

Hvis du vil lære at bruge eller opgradere din viden om din computer eller iPad så meld dig ind i foreningen PCK, kontingent 250 kr.pr.år incl. undervisning.

Vi søger også Undervisere/Vejledere 

Du behøver ikke at være specialist, bare du har interesse i at formidle det du kan til kursister i et socialt afslappet miljø, hvor vi har en god dialog og gerne hjælper hinanden.

Undervisningen foregår i Bispens it-lokale på 1.sal fra kl. 15.00 til 17.00.

Vi starter i uge 38, sidst i september 10 gange til uge 48 2021 og fortsætter efter nytår til uge 11 2022.

Mandage:  er for begyndere

Tirsdage:  er for begyndere/øvede

Torsdag;  hvor deltagere selv er medbestemmende på hvad der skal undervises i, på computer/iPad.

Der vil være mulighed for at oprette et hold onsdag. Tidspunktet kan du evt. få indflydelse på.

Vi afholder Generalforsamling torsdag den 9. september 2021 k. 14.00 på Månen, Bispen, hvor du er velkommen til at deltage og melde dig til kursus. Nærmere i Ugeavisen først i september 2021.

Kontakt gerne Birgith Hansen på mobil 27 588 518

Mail: birgith-hansen@hotmail.com og jeg svarer jer hurtigst muligt.

 

 

Rettelser i jeres mailadresser på hjemmesiden

Kære medlemmer af PCK Haderslev med ønsket om en god 2. påskedag

Så rundede vi endnu en Påske med corona, omend at det ser lysere ud fremover end sidste år. jeg håber at Jeres påskedage er vel overstået med sol, varme og så lige til slut en snært fra april måneds lunefulde side.

Bestyrelsen har besluttet at mødes, når vi alle er vaxinere, og planlægger det nye års møder. for det første med vejlederene så snart det kan lade sig gøre. Idet vi håber at nuværende vejledere vil fortsætte deres gode undervisning og vejledning. Hvis du som vejleder overvejer at stoppr, vil du så lade os det vide. 

Bestyrelsen er enige om at booke it-lokalet for næste sæson, så snart biblioteket åbner og det kan lade sig gøre.

Et andet punkt er hvordan vi forholder os til evt. kompensation af kontingent til PCK og vejledernes honora. Vi har læst på "lektien" og tager det som pkt. på vejledermøde og senere på g-forsamlingen.

Det vigtigste er, at vi Alle kommer godt gennem disse corona tider og passer godt på os selv og hinanden i vore egne små bobler.

God vind fremover ønskes Alle fra Bestyrelse.  Birgith Hansen

 

 

Vi planlægger så det nye års gang

Kære Undervisere og Vejledere

Vor Kasser Torben har bedt mig om at rette Jeres mailadresser, så du ikke kan hackes via PCKs Hjemmeside, efter forsøg på hacking.

Der er gjort forsøg  på at få udbetalt penge via mail fra Formand til Kasseren.

Jeres "@" er erstattet i jeres mail, hvilket vil forhindre en hacker i at bruge den vej til sine ulovligheder.

Venlig hilsen Birgith Hansen

 

Sæson 2020-21 samt Corona

 

 

kære Alle

 

I ønskes herved et godt nytår 2021. Jeg håber at I er kommet godt over både jul og nytår.

 

For nuværende ser det ikke ud til at it-holdene kan begynde undervisning som planlagt. Jeg vil opfordre jer til at følge dagspressens m.h.t. retningslinier for covid19 samt at holde sig orientering om hvornår biblioteket er åbent igen. Det kan være en pejlning på hvornår vi kan ses på it-holdene.

 

I vil blive orienteret når muligheden for at begynde undervisning viser sig.

 

Pas rigtig godt på jer selv og andre, det ser ud til at vi skal være extra forsigtige en tid endnu.

 

Jeg har lavet en ny kode til vor hjemmeside og den fremsender jeg personligt til jer undervisere og bestyrelse. Pas godt på den og giv den ikke videre, da den giver adgang til at redigere i det allerede skrevne på hjemmesiden. 

 

Hvis kursister og andre vil skrive på vor hjemmeside, er der fri adgang til dette på PCK hjemmeside under "Gæstebogen" 

 

 

 

 

Kære medlemmer af PCK-Haderslev

Uge 40 begynder den nye sæson i it-klubben på Bispen i Haderslev.

Jeg ønsker herved god vind i 2020 og 2021 til alle vore medlemmer. Velkommen til nye kursister samt underviser.

I år er vi nødsaget til at oprette en VENTELISTE. De der står på listen har fået besked og kontaktes straks når der er en ledig plads.

Vedr. Corona: når du færdes på biblioteket og cafeen skal du bære mundbind. i it-lokalet

forefindes vådservietter og håndsprit. Du skal selv spritte tastatur, mus, bord og stol af før brug. 

husk at holde afstand og brug evt. dit mundbind.

I ønskes Alle en god sæson i Pensionisternes Computer Klub af Birgith Hansen

 

Afslag på ansøgning af §79 midler i 2020

Bestyrelsen i PCK klubben ansøgte i januar 2020 om at få 17 nye harddiske til computerlokalet på Bispen, fordi det vil kunne afhjælpe problemer under it-undervisningen for elever og vejledere. I samarbejde med Biblioteket ansøgte vi om kr. 59500. 

Vi har desværre fået afslag.

som begrundelse for afslag er at Bevillingsudvalget ikke uddeler midler til indkøb af inventar, samt beløbet til uddeling er væsentlig mindre end tidligere.

Der var indkommet 64 ansøgninger, heraf fik 59 ansøger del i de 666.900 kr.

Bestyrelsen tager punktet på næste møde, så har du gode ideer til hvor vi kan søge, må du meget gerne komme med forslag. 

Jeg vil hermed sige mange tak for en god sæson. Jeg glæder mig til vi ses sidst i september, måske til g-forsamling den 10. September kl. 14.00 på Bispen.

godt forår og sommer ønskes af Birgith Hansen

Kære medlemmer og kursister

I ønskes Alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

Vi er alle hold kommet godt igang og med nye medlemmer. Dejligt med fremgang i PCK, vejlederne gør et godt arbejde på holdene til stor glæde for kursisterne.

Vejledere HUSK at tilmelde jer til Vejledermøde den 22.januar 2020 kl. 10.00 på Bispen. Senest den 6.1.2020.

Julehilsner fra Birgith

birgith-hansen@hotmail.com

Orientering efter Vejledermøde

På Vejledermøde er besluttet at vor kasser Torben kommer på besøg tirsdag den 12.11. og torsdag den 14.11.

Mangler du at betale for kursus så tag din banks reg.nr. og kontonr. med og han vil hjælpe dig med at få betalt.

 

Der afholdes Vejledermøde den 22.januar.2020 kl.10.00 på Bispen. Indkaldelse med dagsorden senere.

Klubben er vært ved kaffe, brød, øl og vand. Derfor vil jeg gerne at I tilmelder jer til mig senest den 6.1.20. på:

birgith-hansen@hotmail.com eller 27 588 518

God vind fra Birgith

 

 

 

 

Kære kursister

 

Velkommen til en ny sæson i PCK-Haderslev. Jeg ved at alle er godt igang på div. hold. Hvis du ikke har betalt endnu, så kan jeg fortælle jer at kasserer Torben vil besøge holdene for at hilse på jer, og her kan du så betale de 250 kr. via MobilPay eller via bank. Torben hjælper jer gerne.

 

God vind fremoverønsker  Birgith

 

 

 

 

PCK Haderslev Generalforsamling 2019
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling – torsdag 5 sept. 2019 kl. 14:00
Mødested : Lokalet Månen, biblioteket, Bispebroen 3 Haderslev
Dagsorden iflg. Vedtægter
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Valg iflg. Klubbens vedtægter
På valg til bestyrelsen er:
Svend Erik Petersen Modtager ikke genvalg
Egon Damgård Modtager ikke genvalg
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisorer
Valg af revisorsuppleant
6) Indkomne forslag
Forslag forelægges skriftlig og skal være formanden i hænde
senest 7 dage før generalforsamling
Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer for § 4 Medlems kontingent for
kursister er 250,00 kr. for undervisere og vejleder 50,00 for at have stemmeret.
Vedtægtsændring § 5 Bestyrelsen reduceres fra 5 til 3 personer 1 bestyrelsesmedlem er på
valg i ulige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Vedtægtsændring § 9 Indmeldelse efter 1. maj bevirker at man først har stemmeret det
efterfølgende kalenderår
7) Eventuelt
PCK Haderslev er vært ved kaffe, the, brød, øl og vand
Vel mødt alle
Med venlig hilsen
PCK Haderslev
p.b.v.
Svend Erik Petersen
Formand