Nyt fra formanden

Generalforsamling 2019

PCK Haderslev Generalforsamling 2019
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling – torsdag 5 sept. 2019 kl. 14:00
Mødested : Lokalet Månen, biblioteket, Bispebroen 3 Haderslev
Dagsorden iflg. Vedtægter
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Valg iflg. Klubbens vedtægter
På valg til bestyrelsen er:
Svend Erik Petersen Modtager ikke genvalg
Egon Damgård Modtager ikke genvalg
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisorer
Valg af revisorsuppleant
6) Indkomne forslag
Forslag forelægges skriftlig og skal være formanden i hænde
senest 7 dage før generalforsamling
Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer for § 4 Medlems kontingent for
kursister er 250,00 kr. for undervisere og vejleder 50,00 for at have stemmeret.
Vedtægtsændring § 5 Bestyrelsen reduceres fra 5 til 3 personer 1 bestyrelsesmedlem er på
valg i ulige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Vedtægtsændring § 9 Indmeldelse efter 1. maj bevirker at man først har stemmeret det
efterfølgende kalenderår
7) Eventuelt
PCK Haderslev er vært ved kaffe, the, brød, øl og vand
Vel mødt alle
Med venlig hilsen
PCK Haderslev
p.b.v.
Svend Erik Petersen
Formand

**************************************************************************************************************************************************************

 

PCK Haderslev Generalforsamling 2018

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling- torsdag den 6 sept. 2018 kl. 14:00

 

Mødested : Lokalet Månen, Biblioteket, Bispebroen 3 Haderslev

 

Dagsorden iflg. Vedtægter

 

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Valg iflg. Klubbens vedtægter

 

 

På valg til bestyrelsen er:

 

Karsten Petersen- Modtager ikke genvalg

Torben Juhl - Modtager genvalg

Ove Danielsen - Modtager genvalg

Valg af to suppleanter

Valg af revisorer

Valg af revisorsuppleant

 

6. Indkomne forslag :

 

 

Forslag forelægges skriftlig og skal være formanden i hænde

senest 7 dage før generalforsamlingen

 

7. Eventuelt

 

PCK-Haderslev er vært ved kaffe og brød

 

Vel mødt alle.

 

 

Med venlig hilsen

PCK-Haderslev

p.b.v

Svend Erik Petersen

Formand

 

Kære kursister

Velkommen til en ny seson iPCK-Haderslev. Jeg ved at alle er godt igang på div. hold. Hvis du ikke har betalt endnu, så kan jeg fortælle jer at kasseren Torben vil besøge holdene for at hilse på jer, og her kan du så betale de 250 kr. via MobilPay eller via bank. Torben hjælper jer gerne.

God vind fremoverønsker  Birgith